Icepeak FB-kampanjan säännöt

30.10.2014
https://www.facebook.com/IcepeakSports

1. Järjestäjä
L-Fashion Group / Icepeak (jäljempänä “Järjestäjä”)
Tiilimäenkatu 9, FI-15680 Lahti

2. Osallistumiskelpoisuus
Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat 13 vuotta täyttäneet yksityishenkilöt, lukuun ottamatta Järjestäjän palveluksessa olevia henkilöitä ja heidän perheenjäseniään.

3. Osallistumisaika
Osallistumisaika alkaa 29.10.2015 ja päättyy 2.11.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon.

4. Kampanjaan osallistuminen
Kampanjaan osallistutaan Icepeakin Facebook-sivulla osoitteessa: https://www.facebook.com/IcepeakSports
Kampanjaan osallistuvat kaikki ne henkilöt, jotka osallistumisaikana ovat täyttäneet osallistumislomakkeen ja antaneet siinä pyydetyt tiedot sekä lähettäneet lomakkeen eteenpäin. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista. Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan kampanjan sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä.

5. Palkinnot
Palkinnon arvo 34,90€

6. Arvonnat
Palkinnon voittajat arvotaan 2.11. ja voitosta ilmoitetaan osallistumislomakkeessa annetun sähköpostin välityksellä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 7 päivän kuluessa arvonnasta, suoritetaan uusi arvonta. Arvonnan suorittaa Järjestäjä.
Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen.

7. Järjestäjän vastuu
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron voittopalkinnoista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei missään tapauksessa kuitenkaan ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.
Arvonnan järjestää L-Fashion Group / Icepeak.  L-Fashion Group pidättää oikeudet muutoksiin. Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa näitä kampanjan sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa koko kampanja ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.